zszywacze stacjonarne mechaniczne zszywacze stacjonarne pneumatyczne stacjonarne zszywacze pneumatyczne z obrotową głowicą  
 

ZSZYWACZE MECHANICZNE

 

ZSZYWACZE PNEUMATYCZNE

 

ZSZYWACZE PNEUMATYCZNE RG DO KARTONÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 
 
"Wykroje pudeł łączone są na zakładkę przez sklejenie lub zszycie drutem. Łączenie wykroju przez klejenie jest tańsze i umożliwia uzyskanie większej wydajności produkcji, ale daje ono zdecydowanie mniejszą wytrzymałość złącza i powinno być stosowane tylko w przypadku pudeł przeznaczonych do produktów o niezbyt dużej masie, gdy przewidywane są stosunkowo łatwe warunki ich użytkowania. Największą odporność mechaniczną daje połączenie wykroju drutem płaskim, szwem podwójnym ukośnym.

Duży wpływ na wytrzymałość złącza ma też wielkość odstępów między zszywkami."

Jakowski Stefan, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
"Kierunki optymalizacji opakowań przy uwzględnieniu aktualnych wymagań logistycznych, marketingowych i ekologicznych",
Opakowanie 12/2002, 6

 
 
Dysponujemy najszerszym w Polsce wyborem zszywaczy do produkcji opakowań.
 
 
menu indeks menu oferta menu serwis menu zamówienie menu kontakt menu targi
wersja rosyjska wersja angielska